نمایش فایل*دانلودتحقیق جامعه مدنی 19 ص*

دانلود جامعه مدنی 19 ص,تحقیق جامعه مدنی 19 ص,مقاله جامعه مدنی 19 ص,جامعه مدنی 19 صدانلودتحقیق جامعه مدنی 19 ص|40108528|rfj|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلودتحقیق جامعه مدنی 19 ص را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یك چارچوب فكری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر كشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“كین“ 1988a و 1988b ] .
مثلا" “هگل“ اظهار كرد كه مفهوم “كشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد.
اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].
بر این بستر،«كشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حكومت و قانون – است.
اگر چه “ماركس” به تضاد بنیادین میان كشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از كشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “ماركس” 1961].
از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع كار، تولید، و اطلاعات بوده ایم.
از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور كانونی در تحلیل های توسعه ای بوده كه توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است.
منظور از این كلام “تحقق جامعه ای است كه وضعیت عمومی شكوفندگی خلاقیت فكری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”.
[“ماسودا” 1981،3].
بنابراین بیان، ارتباط میان كشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می كند، گونة كاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد.
در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی كه فكر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می كردند، رواج یافت.
پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یكدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت.
این رویارویی، كشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان كرد؛ بحرانی كه تا زمان حاضر ادامه یافته است.
دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مكتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود كه همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشكیل می دهد.
امروز هم دوباره، جهان اسلام با كلامی دیگر رو در رو است.
با مقولة جامعة اطلاعاتی.
چه تضمین هایی هست بر این كه نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟
معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟
واكنش های فكری و سازمانی به این جریان نوین فرافكنی ها چه خواهد بود؟
این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یك بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یكی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میكند: این كه محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این كه تغییرات فرهنگی


مطالب دیگر:
📚دانلود پاورپوینت استفاده از EndNote در مقاله نویسی📚دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی📚دانلود پاورپوینت بازاریابی ورزشی📚دانلود پاورپوینت مراحل خریدهای خارجی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 101 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان 99 صفحه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری خودنظم داده شده 98 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودنظم داده شده📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری خودنظم داده شده دانش آموزان📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره یادگیری خودتنظیمی 99 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی📚پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد یادگیری خودتنظیمی📚پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه یادگیری خودتنظیمی📚راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی📚تحقیق کامل در مورد یادگیری خود نظم داده شده📚راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و بررسی آنها از دیدگاه پینتریچ و دی گروت📚راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تشریح انواع آنها📚نظریه های یادگیری خودتنظیمی و بررسی راهبردهای آنها📚مدل های یادگیری خودتنظیمی و مقایسه کامل آنها📚یادگیری خودتنظیمی و بررسی مهارت های اساسی و اولیه آن📚بررسی راهبردهای فراشناختی در یادگیری خودتنظیمی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت تحصیلی از یادگیری الکترونیکی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت تحصیلی 51 صفحه📚عوامل موثر بر رضایت تحصیلی دانشجویان از یادگیری الکترونیکی